om rasen

Tibetansk mastiff är en trevlig och kär familjehund som är trogen sin
familj.

Det är en intelligent ras som är van att fatta sina egna beslut. De är
toleranta med barnen, men man får inte glömma bort att det även är en
vakthund som trivs bäst utomhus på dagarna och vill ha en egen inhägnad
tomt att vakta på och är definitivt inte en lägenhets hund.

Rasen är en urhund, en bergshund och inte en mastiff ras. I Europa
kallas rasen oftast för Dokhyi. Rasen kommer ursprungligen från Tibet.
Tikarna är ca 62-69 cm och hanarna ca 66-72 cm höga.
Tibetansk mastiff är en rätt sällsynt ras i Sverige med ca 200 exemplar i
hela landet.

Ta reda på så mycket du kan genom att läsa på och prata med andra som har TM

Rasbeskrivningen i korta ordalag finns på SKK. 
Där hittar man också rasstandarden
Och där finns de rasspecifika avelsstrategierna som också ger en bild av rasen i Sverige idag.
Finska tibetanska mastiffklubben har en webbsida och SvKTR är specialklubb för de tibetanska raserna i Sverige. Den svenska tibetanska mastiffklubben finns också.
På Facebook finns en grupp av TM fantaster. Anslut dig gärna dit.
Vill du veta mer om hur TM ägare upplever mentaliteten hos rasen. Här kan du läsa mer.